كليه كاربران دانشگاهي مي توانند براي دانلود آنتي ويروس Bitdefender از قسمت دانلود نرم افزار استفاده نمايند. كليه راهنماييهاي مورد نياز در صفحه مربوطه آورده شده است. لازم به ذكر است اين آنتي ويروس توسط دانشگاه خريداري شده و داراي پشتيناني هاي لازم مي باشد.

براي ارسال مشكلات خود مي توانيد از سامانه پشتيباني دانشگاه به آدرس

Http://tkt.iut.ac.ir

استفاده نماييد.