برای نصب آنتی ویروس جدید Sophos  به قسمت دانلود نرم افزار مراجعه نمایید. ابتدا راهنمای مربوط به پاک کردن ورژن قبلی آنتی ویروس
Sophos   و روش نصب ورژن جدید آن را مطالعه بفرمایید.


سوالات و مشکلات مورد نظر در مورد آنتی ویروس را با ذکر نام و نام خانوادگی و قسمت فعالیت به آدرس ایمیل زیر ارسال بفرمایید.

av@of.iut.ac.ir